Vandkvalitet

Vandkvalitet – forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover analyseres vandet for et evt. indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, der kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Information om vandanalyser