Følg dit forbrug

Følg dit vandforbrug her

Nu er alle vandmålere i Snejbjerg udskiftet til målere med fjernaflæsning, som betyder at man kan følge sit vandforbrug løbende:

https://forsyningonline.dk/login

Du kan finde dine loginoplysninger (brugernavn og password) på betalingsoversigten i din eBoks.

Vidste du at

Husstandens vandforbrug kan have en betydelig påvirkning på klimaet.

Vandforbruget i en husstand afhænger af forbrugsvaner og installationer, og kan variere meget fra husstand til husstand. En  gennemsnitsfamilie i Danmark bruger årligt 144 m3 vand. 

Vandforbruget kan reduceres med energibesparende tiltag som sparebrusere, effektive hvidevarer og isolering. 

Vandforbruget kan også påvirke grundvandet og dermed  vandforsyningen.

Klimaforandringerne påvirker grundvandet på forskellig vis, og  dermed vandforsyningen.

Klimaforandringerne er en meget alvorlig trussel, og deres  følgevirkninger påvirker mange forskellige aspekter af vores  dagligdag.

Klimaforandringerne påvirker alle områder af verden. Polarisen  smelter, og vandstanden i havene stiger. I nogle områder bliver  ekstreme vejrfænomener og nedbørsmængder mere almindelige,  mens man i andre regioner oplever mere ekstreme hedebølger og tørker.

Bolius råd og tips

Klimatilpasning

FN's verdensmål