Bestyrelse

Leif Nielsen
Formand

John Bech 
Kasserer

Esper Moesgaard 
Sekretær

Knud Hedelund 
Medlem 

Henning Jepsen
Medlem

Rolf Guthauser
Medlem 

Mads Riber Rasmussen
Medlem

bestyrelse