A/Conto bidrag til Snejbjerg Vandværk

I februar måned 2022 oplyste vi følgende på hjemmesiden:

”Vi har netop udsendt årsafregningen for 2021 – enten pr. brev eller via betalingsservice.

På ogørelsen er der alene medtaget vandforbruget for 2021.

A/Conto-bidraget for 2022 er ikke påført opgørelsen.

Snejbjerg Vandværk har valgt at opsige samarbejdet med GEV. Dette betyder at vores nye administrator Herning Vand A/S skal beregne det forventede vandforbrug for 2022 og sørge for opkrævningen af dette beløb.

Det er aftalt, at a/conto-bidraget 2022 sendes ud i april måned – enten pr. brev eller via betalingsservice.

Herning Vand A/S vil I samme forbindelse oplyse a/conto-bidraget til vandafledningsafgiften.”

Se dine fakturaer her: /kundeportal/

Venlig hilsen

SNEJBJERG VANDVÆRK