Historien om Snejbjerg vandvæk: 

Sommeren 1929 i Snejbjerg var lang, varm og ikke mindst. Det betød at brøndende i Snejbjerg Overby (fra mejerigrunden og vestpå) tørrede ud. De enkelte brøndejere stod pludseligt uden det nødvendige brugsvand.

Det var nu ikke den eneste gang, at dette  var sket, og man havde også tidligere talt om at finde en fælles løsning, men det var altid blevet ved snakken. Men denne sommer skete der noget. Man indkaldte de 21 ejendomme i overbyen til et møde om sagen søndag den 21. oktober 1929, og dette møde blev skelsættende. 19 af de 21 ejendomme mødte frem, og efter at have debatteret sommerens vandproblemer enedes man om at danne et interessentskab med det formål at bygge og drive et vandværk i Snejbjerg Overby. En stiftende generalforsamling blev afholdt to dage efter den 22. oktober 1929!

Hver interessent skulle yde en årlig afgift til afdrag og drift. Det beløb sig for almindelige husstande til 35,00 kr., for forretninger og mindre landejendomme til 50,00 kr., og for større gårde til 75,00 kr. Skulle betales halvårligt og forud! Var den ikke betalt en måned efter forfaldstid kunne vandtilførslen standses.

Hvornår så beboerne i Snejbjerg Overby første gang kunne åbne for den nyinstallerede vandhane, ved vi desværre ikke, men vandværket stod som planlagt klar i slutningen af 1929. Man ansatte en mand til at passe værket. Han havde til opgave at holde rent på pladsen, kalke tårnet og skifte filtermateriale mindst 4 gange årligt. For dette arbejde fik han 50,00 kr. pr. år!

Værket kørte herefter stille og roligt - og så i krigsårene. På generalforsamlingen i 1953 var der en ansøgning fra beboerne i Snejbjerg Nederby (fra mejerigrunden og østpå) om at blive tilsluttet Snejbjerg Overbys vandværk. Efter en debat og en afstemning forelå der et nej med 13 stemmer imod og 5 stemmer for.

I 1960 forsøgte man igen og denne gang blev beboerne i Snejbjerg Nederby optaget. 20 stemmer for og 3 imod. Vandværket blev liggende det samme sted. Nederbyen skulle betale for en ny boring incl. pumpe og tørbrønd og udvidelsen af ledningsnettet. Overbyen betalte for ny grund og ny bygning. Den årlige afgift pr. husstand blev for 1961 fastsat til 80,00 kr.

Byudviklingen i Snejbjerg tog herefter fat i lighed med andre omegnsbyger omkring Herning. Snejbjerg Nederby og Overby smeltede sammen. I 1966-67 opførtes så et helt moderne vandværk, det 3. i rækken - og i samme område som tidligere. Og aktiviteten steg. I 1969 oppumpede man 125.000 kbm. 1973 forsynede man Albæk og Kæret med vand, i 1974 forsynede man det nyudstykkede Kirkely-område med 177 grunde. Tanderupkær og Tanderup blev en del af Snejbjerg Vandværk i 1976. I 1978 blev Snejbjerg Mejeri tilsluttet med et årligt forbrug på 100.000 kbm. I jubilæumsåret 1979 var der 1.070 brugere.

I 2012 er der udpumpet 277.718 kbm. Vi holder stadig en pris på 3,50 kr. pr. kubikmeter + moms. Men udover dette skal der betales vandskat og planlægningsbidrag - kr. 6,13 + moms. Udover dette skal der betales kloakbidrag  (vandafledningsbidrag) til Herning Vand A/S på 21,50 kr. + moms. Så afgifter til det offentlige udgør hovedparten af den samlede vandafgift!

 

 

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Snejbjerg Vandværk A.m.b.A

Sigkvarteret 11, Snejbjerg

7400  Herning

CVR: 32857388

Email: snejb.vand@mail.dk

Tlf. 97168200

Kontaktpersoner:                                  

Formand: Leif Nielsen     

tlf. 97168200 . snejb.vand@mail.dk

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer   

             

Kasserer: Henning Juhl Rasmussen

tlf. 51642850 - henningjuhl51@gmail.com


Administrator: GEV, Tårnvej 24, 7200  Grindsted

tlf. 75321166 - mail@gev.dk

Vedr. vandafregning, måleraflæsning og flytning

 


Meddelelse om flytning: Brug denne hjemmeside - Gå til linket foroven - Selvbetjening - Flyttemeddelelser

Spørgsmål om kloakbidrag,

rettes til: Herning Vand A/S

tlf. 99992299

 

 

 

vvvvvvvv